Thứ bảy , Ngày 25 Tháng 03 Năm 2023
Cập nhật lúc: 22/11/2021
Võ Hồng Khanh
Võ Hồng Khanh
Email:
Chức vụ:Bí thư Đảng ủy ủy, Chủ tịch UBND
Số Điện Thoại:0903551988
Chuyên Môn:Đại Học Kinh Tế Nông Lâm
Trần Thị Kim Hoa
Trần Thị Kim Hoa
Email:
Chức vụ:Phó bí thư kiêm chủ tịch HĐND
Số Điện Thoại:
Chuyên Môn:Đại Học Luật
Trần Quốc Trinh
Trần Quốc Trinh
Email:
Chức vụ:Phó bí thư
Số Điện Thoại:
Chuyên Môn:Đại học luật
Trần Minh Tâm
Trần Minh Tâm
Email:
Chức vụ:Phó chủ tịch HĐND
Số Điện Thoại:
Chuyên Môn:Đại Học Hành Chính
Y YIK BYĂ
Y YIK BYĂ
Email:
Chức vụ:Phó chủ tịch UBND
Số Điện Thoại:
Chuyên Môn:
Bùi Thanh Lịnh
Bùi Thanh Lịnh
Email:
Chức vụ:Phó chủ tịch UBND xã
Số Điện Thoại:
Chuyên Môn:Đại học Hành Chính
In Gửi Email