Thứ ba, ngày 16 tháng 07 năm 2024
Cập nhật lúc: 23/10/2023

CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA CÁC TỔ CHỨC HỘI ĐOÀN THỂ XÃ TÂN TIẾN TRONG HOẠT ĐỘNG UỶ THÁC VỚI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH

Các Hội đoàn thể được Ngân hàng chính sách xã hội huyện Krông Pắc ký hợp đồng Uỷ thác trên địa bàn xã Tân Tiến gồm: Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Cựu chiến binh xã.

Thực hiện chương trình phối hợp giữa các Hội Đoàn thể với Ngân hàng chính sách xã hội huyện Krông Pắc. Thực hiện sự chỉ đạo của Hội cấp trên và thực hiện Chương trình Kế hoạch kiểm tra hằng năm của các tổ chức Hội đoàn thể về việc Kiểm tra, giám sát hoạt động công tác Hội đối với các chi hội và công tác Uỷ thác cho vay vốn với Ngân hàng chính sách xã hội huyện Krông Pắc đối với các Tổ TK&VV. Các tổ chức Hội được Uỷ thác đã tích cực phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội huyện Krông Pắc thực hiện tốt các nội dung đã ký kết trong hợp đồng Uỷ thác, trong đó có công tác Kiểm tra, giám sát.

z4809454309391_a15767784240810e083de869a0972995

Các Tổ trưởng Tổ TK&VV và các tổ viên tiến hành giao dịch tại buổi giao dịch của NHCSXH huyện Krông Pắc

Hàng tháng, các tổ chức Hội được uỷ thác tham gia đầy đủ các cuộc họp Tổ để bình xét cho tổ viên vay vốn, đôn đốc tổ viên trả lãi, gốc đến hạn đúng quy định; vận động tổ viên tham gia tiền gửi tiết kiệm đạt chỉ tiêu, đôn đốc xử lý nợ quá hạn, lãi tồn...; tham gia đầy đủ các cuộc họp giao ban tại buổi giao dịch với NHCSXH huyện. Đặc biệt trong công tác kiểm tra, các Hội Đoàn thể đã thực hiện việc Kiểm tra, giám sát đúng theo quy định của NHCSXH đối với chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Hội được Uỷ thác.

z4809454309392_67a1241f696c1c3715956745189ed5d5

Ban đại diện NHCSXH huyện Kiểm tra đối với các tổ chức Hội được Uỷ thác, các Tổ TK&VV và một số tổ viên

Các Hội Đoàn thể được Uỷ thác đã tiến hành kiểm tra, đối chiếu trực tiếp đối với các tổ viên được NHCSXH giải ngân về kết quả sử dụng vốn vay; thực hiện chương trình, Kế hoạch kiểm tra, giám sát đã xây dựng từ đầu năm, các tổ chức Hội đã tiến hành kiểm tra các tổ TK&VV và kiểm tra, đối chiếu nợ vay đối với tổ viên đúng theo quy định của Ngân hàng chính sách. Đến nay các tổ chức Hội đã kiểm tra đạt 100% Kế hoạch đề ra. Kết quả kiểm tra cho thấy, các tổ TK&VV đã thực hiện đúng các nội dung đã ký kết trong hợp đồng Uỷ nhiệm giữa NHCSXH và tổ TK&VV; lưu trữ hồ sơ đầy đủ, đúng quy định; không có hiện tượng xâm tiêu, vay ké xảy ra, tổ không thu tiền gốc của tổ viên, không giữ sổ vay của tổ viên; tổ viên đã nhận đủ số tiền phê duyệt cho vay, không có hiện tượng vay ké xảy ra, sử dụng vốn vay đúng mục đích và có hiệu quả...

z4809454309385_0accc6c5d01b7155775062c802bc4936

Tổ chức Hội và Tổ TK&VV đi kiểm tra việc sử dụng vốn vay tại các hộ vay

Công tác kiểm tra, giám sát không chỉ đóng vai trò quan trọng trong việc góp phần nâng cao vai trò, trách nhiệm của tổ chức Hội trong hoạt động Uỷ thác cho vay với NHCSXH mà còn nhằm nâng cao hiệu quả việc sử dụng vốn vay của các tổ viên. Từ cuộc kiểm tra giúp tổ viên có ý thức hơn trong việc đầu tư, chăm sóc cây trồng, vật nuôi, phát triển sản xuất và sử dụng vốn vay đúng mục đích nhằm nâng cao đời sống kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo và ổn định cuộc sống. Nhờ làm tốt công tác kiểm tra, giám sát mà nợ quá hạn và lãi tồn vốn vay NHCSXH trên địa bàn xã Tân Tiến giảm đi đáng kể, việc huy động tiền tiết kiệm luôn đạt chỉ tiêu giao.

Ai Hồng

 

Nguồn Tin:
In Gửi Email
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay:

Hôm qua:

Trong tuần:

Tất cả:

Thống kê hồ sơ
ipv6 ready
Chung nhan Tin Nhiem Mang