Thứ ba, ngày 16 tháng 07 năm 2024
Cập nhật lúc: 29/03/2024

HỘI NÔNG DÂN XÃ TÂN TIẾN LÀM TỐT CÔNG TÁC ĐÔN ĐỐC XỬ LÝ NỢ ĐẾN HẠN VỐN VAY NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

Hội Nông dân xã Tân Tiến ủy thác cho vay vốn với Ngân hàng chính sách xã hội huyện Krông Pắc tổng dư nợ đến thời điểm tháng 3/2024 là 7.981.000.000đ/256 hộ vay. Trong tháng 3 năm 2024, nợ đến hạn do Hội Nông dân xã quản lý khá cao, 630.000.000đ/11 hộ vay. Những chương trình có nợ đến hạn cao là chương trình hộ nghèo tập trung tại buôn Kplang, là một trong ba buôn đặc biệt khó khăn của xã, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống còn nhiều khó khăn.

z5295317911912_5a86942082ff7cb6568534dc4fdf825e

Hội đều đặn tham gia giao ban với Ngân hàng chính sách xã hội huyện

Trước tình hình trên, Thường trực Hội Nông dân xã Tân Tiến tích cực phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác, ban giảm nghèo xã, tập trung thực hiện các phương án, đề án củng cố nâng cao chất lượng tín dụng, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ tiết kiệm và vay vốn. Trên cơ sở chỉ đạo của Hội Nông dân huyện, Ngân hàng chính sách xã hội huyện, ngay từ đầu quý I năm 2024, Hội Nông dân xã Tân Tiến đã khẩn trương rà soát, đánh giá lại các tổ TK&VV, rà soát danh sách các hộ vay đến hạn từng tháng; cùng với tổ thường xuyên kiểm tra việc sử dụng vốn vay tại các hộ vay; tham gia họp tổ thường xuyên, định kỳ để đôn đốc, nhắc nhở hộ vay thực hiện việc trả lãi, vận động tiền gửi tiết kiệm, đặc biệt là đôn đốc xử lý nợ đến hạn một cách triệt để, không để phát sinh nợ quá hạn. Nhờ đó, vào ngày giao ban 8/3/2024 của ngân hàng CSXH huyện tại Hội trường UBND xã Tân Tiến, 11/11 hộ vay đến hạn do Hội Nông dân xã quản lý đều trả nợ gốc đến hạn đầy đủ với tổng số tiền 630.000.000đ, không có hộ gia hạn. 

z5282877881200_0ba3f368889c61b67a27e45fc5c0816a Hình ảnh: Hội Nông dân xã cùng tham gia giao ban với NHCSXH huyện vào ngày 8/3/2024

Để có được kết quả trên, Hội Nông xã đã thực hiện tốt các nội dung hợp đồng đã ký kết với NHCSXH huyện, trong đó Hội đã thực hiện tốt công tác tham gia họp tổ, công tác kiểm tra sử dụng vốn vay, đảm bảo nguồn vốn vay có hiệu quả. Hội cũng thường xuyên mời các Trạm chuyên môn của huyện về tổ chức mở các lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật cho các hộ vay vốn để các tổ viên có kiến thức áp dụng vào trồng trọt, chăn nuôi đem lại hiệu quả kinh tế cao từ nguồn vốn vay.

z5295317895520_a1c57c04da37dd83743f91302a07fe95

z5295317895583_33a35c3b168245e5d6b9ba48edc35315

Đàn bò của hộ ông Y Jut Niê, tổ viên buôn Kplang đang ngày càng phát triển

Với tinh thần trách nhiệm cao của Thường trực Hội Nông dân xã và các tổ TK&VV do Hội Nông dân xã quản lý, trong tháng 4/2024 cũng như các tháng còn lại trong năm 2024, Hội Nông dân xã Tân Tiến sẽ luôn đạt được kết quả tốt trong công tác ủy thác vốn vay với Ngân hàng chính sách xã hội huyện Krông Pắc./.

Ai Hồng

Nguồn Tin:
In Gửi Email
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay:

Hôm qua:

Trong tuần:

Tất cả:

Thống kê hồ sơ
ipv6 ready
Chung nhan Tin Nhiem Mang